DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
DERATYZACJA
Go to Top

Deratyzacja

Deratyzacja to zabiegi – usługi polegające na ograniczeniu populacji gryzoni.

Do najbardziej niebezpiecznych szkodników zalicza  się:

  • Szczur śniady (Rattus rattus)
  • Szczur wędrowny (Rattus norvegicus)
  • Mysz domowa (Mus musculus)
  • Myszarka polna (Apodemus agrarius) dawniej: mysz polna
  • Kret europejski (Talpa europaea)
  • Nornik zwyczajny (Microtus arvalis)

Żyją w otoczeniu człowieka, pożywiając się resztkami, odpadkami. Szczury są wszystkożerne. Znaczną część pożywienia niszczą zanieczyszczając je kałem, moczem, co stwarza możliwość szerzenia się groźnych chorób zakaźnych jak dur brzuszny, żółtaczka, tularemia, włośnica. Dlatego też szczury są uznawane za szkodniki. Poruszają się zwykle wzdłuż ścian, pozostawiając brudne otarcia. Znaczą swoje terytorium moczem i odchodami. Szczur wędrowny w poszukiwanie pożywienia buszuje do 50 metrów od gniazda, szczur śniady nawet znacznie dalej.

Myszy  –  dzięki popularnej myszce MIKI z filmów Disneya – cieszą się większą sympatią, niż szczury, ale wyrządzają równie wielkie szkody. Mysz domowa występuje głównie w ośrodkach miejskich, zaś mysz polna na zimę przenosi się do stodół i zabudowań wiejskich. Jedna mysz w ciągu roku czterokrotnie wydaje potomstwo po 6-8 sztuk w każdym miocie. Tak  więc w ciągu krótkiego czasu wzrasta liczebność myszy i zagrożenia z ich strony.
Kret odżywia się dżdżownicami, ale także larwami owadów i drobnymi kręgowcami.  Ssaki te nie są duże, ważą ok. 100 – 150 g, mają długość ok. 20 cm, jednak są wyposażone w 44 zęby i bardzo ostre pazury. Kret to typowy samotnik. Pary kretów są spotykane tylko podczas rui, w innych przypadkach spotkań są wobec siebie bardzo agresywne, stąd ich życie w pojedynkę. Samice kretów  zachodzą  w ciążę tylko raz w roku i to późną wiosną, na świat przychodzi od 2 do 7 młodych. Kretowina są wynikiem dużej sieci podziemnych tuneli (mających długość nawet 1 km), które kret „produkuje” podczas poruszania się, a następnie ich patrolowania. Gniazda kreta znajdują się od 20 do 50 cm pod ziemią, które ssak wyściela trawą bądź mchem. W swoich gniazdach przechowuje pokarm w postaci żywych dżdżownic, które uprzednio unieruchamia, uszkadzając im nerwy.

Nornik – występuje w suchych biotopach, szczególnie dużych polach uprawnych, również na suchych łąkach, murawach, a nawet wydmach nadmorskich. Zwierzę roślinożerne, żywi się głównie nasionami, często stając się szkodnikiem na polach uprawnych. W sprzyjających warunkach dożywa 1,5 roku. Aktywne w dzień i nocy. Żyje w norach z szeroko rozgałęzionym systemem korytarzy. Zazwyczaj zwierzę staje się płodne w wieku 2, ciąża trwa około 20 dni, a w miocie jest zazwyczaj 4-7 młodych. Młode stają się samodzielne po 20 dniach życia.

 

Ceny usług są uzależnione od zakresu zlecenia, metody wykonania usługi, rodzaju szkodników i stopnia intestacji oraz uwarunkowań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi.

Przed realizacją zlecenia uzgadniamy ceny i terminy usług.

Po usłudze zostawiamy protokół uznawany przez SANEPID oraz Straż Miejską.

Dysponujemy nieoznakowanymi pojazdami.