DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
DERATYZACJA
Go to Top

Szczur

Szczur to gryzoń z rodziny myszowatych. W Polsce najbardziej znanymi są: szczur śniady (Rattus rattus), bądź wędrowny (Rattus norvegicus). Bez względu na to, z którym z przedstawicieli mamy do czynienia, jego wygląd (długi ogon, krótkie łapy, pociągły pysk i odstające uszy) budzi ogromny wstręt, u niektórych strach, a także obrzydzenie.  Obecnie szczury zajęły już wszystkie tereny na Ziemi (pomijając tylko wysokie pasma górskie i tereny podbiegunowe). Przypuszcza się, że istnieje ich na świecie więcej, aniżeli ludzi, a ich liczebność wzrasta w ekstremalnym tempie (ok. 3 mln dziennie).

W Polsce gryzonie te przebywają w dużych aglomeracjach, bogatych w liczne budynki z piwnicami, strychami, czy kanałami ściekowymi, skąd bardzo łatwo dostają się do prywatnych mieszkań i domów. Żyją zawsze w otoczeniu człowieka.

 

Występowanie

Zasiedla doliny rzek, wilgotne starorzecza i zlewiska oraz pola uprawne i brzegi rzek. W budynkach mieszkalnych i gospodarskich najchętniej zajmują zaciszne miejsca w piwnicach, pod podłogami oraz w kanałach i urządzeniach kanalizacyjnych.

Rozwój

Ciąża trwa do 23 dni. Samica rodzi najczęściej 3-6 razy w roku po 7-8 młodych. Dojrzałość płciową osiągają one w wieku 3-4 miesięcy. Żyją do 4 lat. Długość ciała do 28 cm, ogona do 23 cm.

Pożywienie

Żywi się przede wszystkim soczystymi roślinami, zjadając podziemne i nadziemne ich części. Nie gardzi też mięczakami, rakami, rybami, żabami, pisklętami, jajami, drobnymi ssakami oraz świeżą padliną.

Zagrożenia

Przyczyniają się do ogromnych szkód gospodarczych w postaci niszczenia żywności, przegryzania instalacji elektrycznych (co może doprowadzić do pożaru, lub unieruchomienia komputerów), czy też niszczeniu towarów upraw poprzez mocz, krew, czy ślinę.  O wiele gorsze jest przenoszenie przez nich poważnych chorób, takich jak: wścieklizna, dżuma, dur szczurzy.

Zwalczanie

W przypadku szczurów najważniejsza jest profilaktyka by nie dopuścić do zadomowiana się gryzonia. Jeśli nam się nie uda, to popularnym sposobem jest trutka na szczury. Należy rozkładać ją w miejscach, gdzie szkodniki były widziane, przy wejściach do budynku, miejscach takich, jak piwnice, czy strychy.
Jeżeli także te sposoby zawodzą, to niezwłocznie należy wezwać fachowca, dysponującego szeroką gamą produktów biobójczych.

Wszystkie szkodniki.
Źródło obrazu: www.wikipedia.pl