DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
DERATYZACJA
Go to Top

Wykaz Kwalifikacji

 • Konferencja *Aktualna rola i pozycja branży DDD w otaczających nas realiach 12.2022 r. Kielce
 • Warsztaty Kilgerm            05.2022 r. Katowice
 • Warsztaty KILLGERM                     03.2019 r. Wrocław
 • Konferencja *Aktualne problemy branży DDD 12.2018 r. Spała
 • Szkolenie *Ochrona danych osobowych i digitalizacja dokumentacji archiwalnej       05.2018 r. Wrocław
 • Konferencja *Techniczne wymogi certyfikacji z normy 16636: Usługi ochrony przed szkodnikami dla firm branży DDD            12.2017 r. Spała
 • Seminarium *Szkodniki techniczne drewna i ich zwalczanie za pomocą nowego produktu biobójczego XiliX Gel            06.2017 r Stryków
 • szkolenie „Nowe unijne regulacje prawne w DDD jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego.” Toruń 12.12.2016
 • Szkolenie „Zasady wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania zgodnego z wymogami normy PN-EN 16636” 19.04.2016
 • Szkolenie  „Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16636:2015” Spała 10.12.2015
 • Szkolenie „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych.” Spała 11.12.2015
 • Szkolenie „Tereny zieleni – kompendium wiedzy o chwastach, szkodnikach, chorobach roślin oraz ich zwalczaniu i umiejętności pielęgnacji ogrodów.” Poznań 19.10.2015
 • Szkolenie „Dezynfekcja interwencyjna – likwidacja zagrożeń biologicznych.” Toruń 21.04.2015
 • Szkolenie „Biolog terenowy – jego rola i cele działania.”  Spała 12.12.2014
 • Szkolenie „Innowacyjna dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja.” Osieck 26.09.2012
 • Szkolenie „Rola i miejsce dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w standardach BRC, IFS, GHP Plus oraz wymagania sieci handlowych dotyczące zabezpieczenia przed szkodnikami zakładów dostawców.” Buczkowice 14.12.2011
 • Szkolenie „Ekologiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych” Osieck 24-26.10.2011
 • Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” Pietrzykowice 21-22.02.2011
 • Szkolenie „Współczesne metody odstraszania o redukcji liczebności ptaków i ssaków” Warszawa 17.11.2010
 • Szkolenie „Zwłoki, odpady biologiczne i chemiczne – zagrożenia i procedury postępowania” Warszawa 16.11.2010
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji” Tychy 26.04.2010
 • Szkolenie „Preparaty i urządzenia w nowoczesnej ochronie przed szkodnikami.” Katowice 29.04.2010
 • Szkolenie  „Międzynarodowe i krajowe normy i standardy ochrony obiektów przed szkodnikami” Warszawa 27-28.02.2010
 • Szkolenie „Dezynfekcja wody” Katowice 16.10.2009
 • Forum dyskusyjne „Teoria i Praktyka DDD” Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego z zaproszonymi przedstawicielami PSPDDD koło Południe, Katowice 10.09.2009
 • Szkolenie  „Metody zwalczania organizmów szkodliwych o znaczeniu sanitarnym” Borki   23-25 marca 2009
 • Szkolenie  „Wszy, pchły, pluskwy, świerzbowce – Diagnostyka, chorobotwórczość i zwalczanie”, Lublin, 28 maja 2008 r.
 •  Szkolenie „Aspekty prawne w DDD”,  Warszawa , luty 2008
 • Szkolenie „Zabiegi DDD w profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”, Olsztyn, 14.11.2007
 • Szkolenie „Nowoczesne metody zwalczania szkodników o znaczeniu sanitarnym: Standard Amerykański NPMA, AIB oraz IFS/BRC”, Borki, 20-22.10.2006
 • Szkolenie „Produkty biobójcze – działanie , toksyczność i zagrożenia”, Warszawa, 19.04.2006
 • Szkolenie „Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych” , Warszawa. 31.03.2006
 • Szkolenie „Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka” , Warszawa. 16.03.2006
 • Konferencja „Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz ,Warszawa 14. 11.2005
 • Seminarium „ ochrona obiektów  przed szkodnikami”, PEST CONTROL 2005 ,
 • Warszawa 13. 04.2005
 • Świadectwo nr 009  tytułu Specjalisty w zakresie Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji , Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD, Warszawa , 15.03.2005
 •  Certyfikat – „Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, w szkołach i przedszkolach”, Borki , 14.02.2005
 • Świadectwo uczestnictwa w seminarium nt. „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych” ,     8. listopada 2004, Warszawa
 • Posiadam  odznakę „PEST CONTROL PROFFESIONAL” – odznakę specjalizacji weterynaryjno-medycznej
 • Ukończenie w Podyplomowego Studium Zwalczania Szkodników w Przemyśle Spożywczym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – od grudnia 2002- do 20.marca 2004
 • Warsztaty Szkoleniowe HACCP nt.: „Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP”, Wilga, 1-3 marca 2004 r. Organizator Warsztatów: prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW)
 • Certyfikat szkolenia  „HACCP”, TÜV Rheiland Group, Olsztyn,  22.02 – 20.03.2004
 • Certyfikat szkolenia „PEST CONTROL”, TÜV Rheiland Group, Olsztyn, 21.02- 20.03.2004
 • Certyfikat ukończenia kursu „Audytora Wewnętrznego Systemu ISO 9001:2000” , TÜV Zabrze ,   19-21 stycznia 2004 , Gliwice
 • Certyfikat ukończenia kursu „Audytora Wewnętrznego Systemu HACCP” , TÜV Zabrze ,   12-14 stycznia 2004 , Gliwice
 • Szkolenie „Profesjonalna komunikacja w oparciu o NAO”, Łódź, 21.11.2003
 • Seminarium „Grzyby w środowisku człowieka i ich zwalczanie” Warszawa 06.06.2001
 • Warsztaty „Program zwalczania szkodników” „IPM – integrowane zwalczanie szkodników” Warszawa 07.11-09.11.2001
 • Konferencja szkoleniowa „Dezynsekcja w placówkach lecznictwa i opieki zdrowotnej” Warszawa 25.04.2001
 • Szkolenie specjalistyczne „Wdrażanie systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD” Warszawa 14.12.2000
 • Szkolenie specjalistyczne „Biologia i zwalczanie norników, myszy polnej, domowej, kretów i karczowników” Warszawa 15.12.2000
 • Szkolenie specjalistyczne „Biologia, znaczenie epidemiologiczne oraz zwalczanie much” 05.06.2000
 • Konferencja szkoleniowa „DDD a HACCP” Warszawa 26.05.2000
 • Kurs „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP” Puławy 26.10.1999
 • Konferencja „Szkodniki drewna wyrobionego” Warszawa 24.11-25.11.1998
 • Szkolenie „Wykonywanie zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności” Katowice 10.03-12.03 1997
 • Seminarium „Quickphos Seminar” Konin 18.04.1996
 • Kurs Podstawowy PSPDDD Warszawa 16.02.1996
 • Kurs „Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja” Katowice 15.05.1995