DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
DERATYZACJA
Go to Top

GHP IPM

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i procedur eliminuje się zagrożenia dla zdrowia.
Stosowanie zasad GHP obejmują między innymi:

 • Lokalizację i otoczenie obiektu,
 • Procesy mycia i dezynfekcji,
 • Kontrolę odpadów,
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami,
  szkolenie personelu,
 • Prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP

IPM – Zintegrowane Zwalczanie Szkodników (Integrated Pest Management ) –  jest pewnym, zaplanowanym procesem zapobiegania i ewentualnie zwalczania szkodników, metodami które są proste, niedrogie i bezpieczne dla ludzi i środowiska. IPM skupia się na usuwaniu przyczyn bytowania szkodników poprzez minimalizację dostępu do żywności, wody i kryjówki. Inne określenia IPM:

 • Innowacyjne zwalczanie szkodników
 • Inteligentne zwalczanie szkodników

HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, procedury mające na celu zabezpieczenie żywności poprzez identyfikację, oszacowanie skali i możliwości wystąpienia zagrożeń podczas całego procesu produkcyjnego oraz procesu obrotu żywnością. Skutkiem wprowadzenia systemu HACCP jest określenie metod eliminacji lub zmniejszenia zagrożenia oraz opracowania działań korygujących.

System HACCP opiera się o 7 zasad:

 • Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
 • Identyfikacja krytycznych punktów kontroli
 • Identyfikacja limitów krytycznych
 • Ustalenie systemu monitorowania
 • Określenie działań korygujących
 • Ustalenie procedur weryfikacji systemu
 • Ustalenie procedur zapisów